KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2011...KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2011 
KỶ NIỆM 80 NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thực hiện Kế hoạch năm học 2010 - 2011 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội, triển khai thực hiện Kế hoạch số 107KH/TNHN của Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động Năm Thanh niên 2011 và Kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2011 và Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011) với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc, truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, lịch sử phát triển của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời góp phần tích cực vào việc xây dựng lớp Thanh niên Thủ đô thời đại mới với 5 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Thanh lịch văn minh, Tri thức phong phú, Sức khỏe dồi dào, Kỹ năng thành thạo và 6 giá trị cốt lõi: Trung thành; Sáng tạo; Khát vọng; Dấn thân; Tôn trọng và Trách nhiệm.
1.2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển chất lượng đào tạo; tăng cường hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển Đảng và công tác tổ chức của đơn vị; nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong đoàn viên thanh niên cán bộ, học sinh, sinh viên và trong các khoa, đơn vị toàn trường.
1.3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống của Đoàn trường nhằm thiết thực hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (11/10/1951 - 11/10/2011).
2. Yêu cầu
2.1. Các hoạt động Tháng Thanh niên và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn phải được triển khai sâu rộng trong toàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các hoạt động phải phong phú, đa dạng, thiết thực, giàu bản sắc dân tộc, gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình đào tạo của Nhà trường và mỗi khoa, đơn vị.
2.2. Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa và tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động chung của Đoàn thanh niên Trường, đảm bảo các yêu cầu theo kế hoạch.
2.3. Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tạo sự quan tâm của cán bộ toàn trường trong việc chăm lo, bồi dưỡng giáo dục và phát triển thế hệ trẻ.
2.4. Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2011 tập trung vào công tác xây dựng Chi đoàn cơ sở, xây dựng văn hoá học đường, văn minh công sở và môi trường Sư phạm xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.
2.5. Các hoạt động cần được tổ chức sâu rộng, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng khoa, đơn vị.   
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Các hoạt động chính trị - tư tưởng:
- Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, diễn đàn Vị trí, vai trò và trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay, tọa đàm về các chủ đề: rèn luyện bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống; nâng cao năng lực nghề nghiệp,  kỹ năng sống,...
- Tổ chức Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn trường.
- Tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình giao lưu 'Tự hào khởi nguồn Ba sẵn sàng'.
- Tổ chức họp bình xét, giới thiệu, đề nghị kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn. Đối với các Đoàn trường THPT trực thuộc tổ chức Ngày Đoàn viênLễ kết nạp Đoàn viên mới (đợt 26/3/2011).
2. Các hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ:
- Tổ chức Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ cấp cơ sở.
- Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc: 'Đoàn Thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong các trường sư phạm'.
- Sinh viên tiến hành thực hiện các đề tài Nghiên cứu Khoa học năm 2011.
- Tổ chức đưa sinh viên hoạt động rèn luyện thực tế tại trường phổ thông.
- Tổ chức hoạt động hướng nghiệp trực tuyến cho học sinh phổ thông.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội.
- Đoàn viên sinh viên đi thực tập sư phạm phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động theo điều kiện thực tế.
3. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, vệ sinh học đường
- Tổ chức các hoạt động nữ công và tôn vinh sắc đẹp nữ sinh chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (như: Hội chợ ẩm thực, Hội thi cắm hoa nghệ thuật, Hội thi nữ sinh tài khéo,...).
- Tổ chức Hội thao 'Thanh niên khỏe'  tại các Liên chi đoàn.
- Tổ chức Giải bóng đá Cán bộ trẻ 'Cúp tuổi trẻ' lần thứ VI (Đoàn trường giao cho Chi đoàn Cán bộ Hiệu bộ và Chi đoàn Cán bộ Khoa Giáo dục Thể chất phối hợp tổ chức. Thời gian tổ chức giải dự kiến bắt đầu từ ngày 05/3/2011).
- Tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh tại các giảng đường, khu vực các khoa, đơn vị.
4. Các hoạt động tuyên dương - khen thưởng:
- Đề xuất xét trao Kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ' tặng các cán bộ, giảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ.
- Tổ chức xét và trao Giải thưởng 26 tháng 3 (đợt VII - 2011) - giải thưởng cao quý nhất của Đoàn trường tặng cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên.
- Tổ chức Lễ tuyên dương Tài năng trẻ (lần thứ hai - 2011) tôn vinh các đoàn viên có thành tích đặc biệt nổi bật trong công tác chuyên môn (học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ) và trong hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. CẤP ĐOÀN TRƯỜNG
1.1. Tổ chức Hội nghị giao ban Hội Cựu Bí thư Đoàn trường
- Thời gian: 9h00 - 12h00 ngày 27 tháng 2 năm 2011.
- Địa điểm: Trường THPT Đông Đô - Hà Nội.
- Thành phần: Cựu Bí thư Đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn trường và cán bộ Văn phòng Đoàn trường.
- Nội dung: Thống nhất các hoạt động của Hội cựu Bí thư, tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn và 60 năm ngày thành lập Trường ĐHSP Hà Nội.
1.2. Tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình giao lưu 'Tự hào khởi nguồn Ba sẵn sàng' (Đài Truyền hình Việt Nam ghi hình và phát sóng hồi 7h30 ngày 26 tháng 3 năm 2011 trên kênh VTV3).
- Thời gian: 13h30 - 17h00 ngày 16 tháng 3 năm 2011 (thứ Tư)
- Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, ban, các đơn vị trong Trường, Cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường, Ban Chấp hành Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc, Đoàn trường các trường THPT, Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng, Cán bộ Đoàn cơ sở, đại biểu học sinh, sinh viên, cán bộ giảng viên tiêu biểu, đoàn viên ưu tú, đối tượng kết nạp Đảng, Đảng viên là cán bộ, sinh viên, học viên cao học.
- Nội dung chương trình:
+ Văn nghệ chào mừng
+ Diễn văn Kỷ niệm của Bí thư Đoàn trường.
+ Phát biểu của Đoàn cấp trên và của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.
+ Tặng hoa chúc mừng Cựu Bí thư Đoàn trường.
+ Giao lưu với các nhân chứng lịch sử phong trào Ba sẵn sàng, phong trào thanh niên Xếp bút nghiên lên đường chống Mỹ  và phong trào Thanh niên tình nguyện.
+ Trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ.
+ Trao Giải thưởng 26 tháng 3 (đợt VII)
+ Tuyên dương danh hiệu Tài năng trẻ (lần thứ hai).
1.3. Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc: 'Đoàn Thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong các trường sư phạm' (có Kế hoạch riêng).
- Thời gian: 8h00 - 12h00 ngày 25 tháng 3 năm 2011 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Hội trường Giảng đường K.
- Thành phần: Đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng sư phạm, Cán bộ lãnh đạo Đoàn qua các thời kỳ, Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc (Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Đoàn trường các trường THPT), Bí thư chi đoàn là Cán bộ và Sinh viên, đại biểu đoàn viên ưu tú, đối tượng kết nạp Đảng, Đảng viên trẻ.
- Nội dung: Theo Kế hoạch.
1.4. Tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng Tháng thanh niên năm 2011 (dự kiến ngày 07/4/2011).
2. CẤP CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC
1.1. Căn cứ kế hoạch của Đoàn trường, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả nội dung các hoạt động trên, tạo chuyển biến tích cực rõ rệt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị.
1.2. Các hoạt động bắt buộc phải tổ chức thực hiện đồng loạt ở cấp chi đoàn, liên chi đoàn và Đoàn trường trực thuộc: Sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Diễn đàn, Tọa đàm, Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ, Giải bóng đá 'Cúp tuổi trẻ' lần thứ VI.
Đối với các hoạt động cấp Trường, thực hiện cụ thể như sau:
- Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình giao lưu Tự hào khởi nguồn Ba sẵn sàng: Cử đại biểu tham gia theo đúng thành phần như trên. Riêng đại biểu học sinh, sinh viên theo phân bổ:
+ LCĐ các khoa cử 100 đoàn viên: Toán tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Chính trị, Việt Nam học, Công nghệ thông tin.
+ LCĐ các khoa cử 50 đoàn viên: Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Quản lý Giáo dục, Sư phạm Kỹ thuật, SP. Tiếng Anh, SP. Tiếng Pháp, SP. Âm nhạc - Mỹ thuật, Tâm lý giáo dục.,..
+ Mỗi Đoàn trường THPT cử 50 đoàn viên.
+ Chi đoàn trực thuộc: cử đại biểu theo thành phần quy định.
- Hội thảo khoa học toàn quốc 'Đoàn Thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong các trường sư phạm': (1) Mỗi Cơ sở Đoàn trực thuộc gửi ít nhất 02 báo cáo tham luận theo nội dung Hội thảo; (2) Cử đại biểu tham gia theo đúng thành phần như trên. Riêng đại biểu sinh viên theo phân bổ: Mỗi Liên chi đoàn cử 10 đoàn viên.
1.3. Khuyến khích các cơ sở Đoàn trực thuộc có sự liên kết tổ chức sáng tạo các hoạt động: Hội diễn văn nghệ; mít ting kỷ niệm; giao lưu, tọa đàm, Hội trại, Hội thao, Hội thi, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống cho sinh viên.
1.4. Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc có trách nhiệm tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng ở đơn vị, triển khai phân công thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, lập kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động (nội dung, thời gian, địa điểm, đối tượng, cán bộ phụ trách...) nộp về Văn phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 7/3/2011; nộp báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch tháng thanh niên về Văn phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 31/3/2011.
2. Các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đoàn trường phụ trách chỉ đạo sát sao các cơ sở Đoàn trực thuộc, báo cáo tình hình thực hiện của các cơ sở tại cuộc họp Ban Thường vụ hàng tuần.
3. Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường có trách nhiệm xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua thực hiện kế hoạch (bảng điểm theo từng nội dung hoạt động), tham mưu với Ban Thường vụ để có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở các cơ sở, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất khen thưởng.
4. Các trưởng ban: Đoàn vụ - cán bộ - thông tin, Phong trào, Chuyên môn - nghiệp vụ căn cứ kế hoạch tổ chức chỉ đạo, triển khai từng nội dung theo phân công.
            Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSP Hà Nội yêu cầu các cơ sở Đoàn báo cáo lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền của đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động.
Mọi chi tiết liên hệ với Văn phòng Đoàn trường ĐHSP Hà Nội, điện thoại: 043.7547823 (máy lẻ 315). Email: vp.doan@hnue.edu.vn.


Nơi nhận:
-         Thành Đoàn Hà Nội, Đảng ủy, BGH Trường (để báo cáo)
-         Các phòng ban chức năng và khoa GDTC (để phối hợp tổ chức)
-         Như kính gửi (để thực hiện).
-         Lưu Văn phòng.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 (ĐÃ KÝ)
Nguyễn Bá Cường
Nguồn: Đoàn trường ĐHSP